Tag Archive for divertikulitida

Divertikulitída – čo ju spôsobuje?

Divertikulitída

Divertikulitída – čo ju spôsobuje?

S pojmom ako je divertikulitída sa nemusel stretnúť každý, preto považujem za dôležité objasniť tento pojem. Pojem divertikulitída predstavuje civilizačnú chorobu. Jej výskyt sa spája so stravovacími návykmi. Dôsledkom tohto ochorenia je najčastejšie chronická zápcha. Za najčastejšiu príčinu ochorenia sa považuje nedostatok vlákniny. Nie nadarmo sa v reklamách zdôrazňuje jej význam, a neustále sú propagované výrobky, ktoré sú bohaté na vlákninu. Touto vetou ste si aj mohli odpovedať na otázku, kto je ochorením najviac ohrození. Sú to najmä ľudia, ktorí neprijímajú dostatočné množstvo vlákniny. Ďalej sú to ľudia, ktorí uprednostňujú biele pečivo pred celozrnným, ktorým chýba dostatočná dávku surovej zeleniny a ovocia.

Divertikulitida – Vláknina je dôležitá

Divertikulitida – Prečo je d§ležitá vláknina?

Divertikulitida – Vláknina je dôležitá

Na rôznych webových stránkach, fórach či blogoch si môžete prečítať množstvo informácií o nepríjemných žalúdočných problémoch. Chybou týchto blogov a fór však je, že pomoc poskytujú laici, a nie odborníci. Množstvo chorôb sa na seba svojimi príznakmi podobá. Odkiaľ teda máme vedieť akým ochorením v skutočnosti trpíme?
Divertikulitida znamená, že trpíme zápalovým ochorením, ktoré vzniká s pribúdajúcim vekom, s konzumáciou malého množstva vlákniny a zvýšeným tlakom v črevách.